Δημόσιες δραστηριότητες

Έξυπνο Υδρόμετρο

8/11/2020 1:35:00 PMΜέτρηση Θερμοκρασίας

3/28/2020 7:34:00 PMΈλεγχος ήχου με Λάμπα

3/4/2020 10:44:00 PMΠεριβαλλοντικές μετρήσεις στις Σέρρες

3/4/2020 10:05:00 PMProduct recipes

2/19/2020 4:04:00 AMDemo Σιλό

9/9/2019 7:52:00 AMFalaifel

8/28/2019 1:33:00 PMComputer Room

9/27/2018 11:32:00 PM