Μετρήσεις στο περιβάλλον στις Σέρρες

κωδικός9eaf9fb7-8ca4-43f5-8336-1a5e1a258e56
έναρξη03/Jun/2019 02:03
λήξη12/Dec/2019 02:03


Παρακολουθήστε ζωντανά την δραστηριότητα

έναρξη05/Jun/2019 02:03
λήξη05/Dec/2019 02:03